Teatr Miejski w Gliwicach

Aktualno?ci

GTM poszukuje do pracy...

preview

Dyrektor Gliwickiego Teatru Muzycznego
ogłasza z dniem 15 października 2015 r. konkurs na kandydatów na:
- KIEROWNIKA MUZYCZNEGO,
- KIEROWNIKA WOKALNEGO.

Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie wyższe muzyczne,
- minimum 3 lata doświadczenia pracy w teatrze muzycznym (na stanowisku kierownika muzycznego, kierownika wokalnego, dyrygenta, chórmistrza etc.) lub minimum 5 lat udokumentowanej współpracy z teatrami, szkołami muzycznymi, orkiestrami, chórami itp., ze szczególnym uwzględnieniem repertuaru musicalowego i rozrywkowego;
- profesjonalizm i umiejętność kierowania zespołem.

Wymagane dokumenty:
- curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
- list motywacyjny i referencje,
- kopia dyplomu szkoły wyższej.

Forma i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy przesłać mailem w formacie PDF na , złożyć osobiście w sekretariacie  Gliwickiego Teatru Muzycznego w Gliwicach, ul. Nowy Świat 55/57, 44-100 Gliwice w godzinach 8:00-16:00 lub przesłać listem poleconym na adres w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Kierownika muzycznego/ Kierownika wokalnego" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2015 r. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Osoby wybrane w naborze zostaną zaangażowane na kontrakt od 1 grudnia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r.

Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru w Gliwickim Teatrze Muzycznym zostaną dołączone do akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Gliwickiego Teatru Muzycznego przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyborze. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty osobiście za pokwitowaniem, a po jego upływie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Niezwłocznie po zakończeniu naboru informacja o jego wyniku zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.teatr.gliwice.pl.

Dyrektor
Grzegorz KrawczykNajbliższe wydarzenia

2.10 nd//19:00

scena przy Nowym Świecie

Rozmowy z diabłem. Wielkie kazanie księdza Bernarda

Leszek Kołakowski

Monodram JERZEGO TRELI

więcej

8.10 sb//19:00

scena przy Nowym Świecie

Berlin, czwarta rano

Wystąpią: Katarzyna Zielińska, Anna Głogowska, Kacper Kuszewski, Rafał MaserakSpektakl muzyczny ze scenariuszem i w reżyserii Łukasza Czuja

więcej

9.10 nd//16:00

scena przy Nowym Świecie

Najmniejszy samolot na świecie

Teatr Maska w Rzeszowie

Spektakl dla dzieci

więcej

10.10 pn//09:30

scena przy Nowym Świecie

Najmniejszy samolot na świecie

Teatr Maska w Rzeszowie

Spektakl dla dzieci

więcej
zobacz wszystkie wydarzenia >

Partnerzy i sponsorzy:

Przyjaciele medialni:

bip